Пн

Hot Iron 2 (Света А.) 9:00
Stretch (Света А.) 30 мин 10:00
Total Torso (Оля) 14:00
Press+Stretch (Оля) 15:00
ABL (Света Б.) 18:00
Step (Света А.) 18:00
Callanetic (Света Б.)
19:00
Hot Iron Advanced (Света А.) 19:00
Stretch (Света А.) 20:00